Contactati-ne

Nu lasati administrarea proprietatii dumneavoastra la voia intamplarii

Oferim servicii profesionale de management al proprietatii prin administrarea activelor, actiunilor, fluxurilor de bani si de informatii, care va vor maximiza profitul.

Managerii nostri de proprietate sunt sprijiniti de contabilii nostri in elaborarea actelor contabile specifice.

SERVICIILE NOASTRE

REPREZENTARE

 • Gestionarea activelor ca reprezentant al proprietarului;
 • Asigurarea intretinerii preventive a activelor;
 • Monitorizarea starii cladirii de-a lungul timpului;
 • Analiza, planificarea, controlul operatiunilor programate;
 • Crearea si mentinerea unui inventar al activelor cladirii;
 • Gestionarea performantei asumate de contractor;
 • Gestionarea listei de deficiente;
 • Avizarea proprietarului asupra aspectelor juridice si modificarilor legislative;
 • Gestionarea aspectelor legate de protectia mediului;
 • Consilierea proprietarului asupra oportunitatilor de investitie si cesiuni;
 • Privire de ansamblu asupra echipamentelor chiriasilor;
 • Pastrarea si actualizarea documentatiei tehnice;
 • Consilierea proprietarului cu privire la problemele de asigurare.

ADMINISTRARE

 • Reprezentarea interesului proprietarului;
 • Gestionarea relatiilor cu chiriasii;
 • Informarea chiriasilor si aplicarea regulamentului de ordine interioara;
 • Administrarea "sugestiilor, cererilor si a reclamatiilor" chiriasilor;
 • Asumarea functiei de administrator pentru "Asociatia de proprietari";
 • Urmareste ca toti rezidentii sa respecte Regulile Generale ale complexului rezidential;
 • Gestionarea relatiilor cu rezidentii si administrarea problemelor ridicate de acestia;
 • Respectarea obligatiilor proprietarilor fata de autoritatile publice;
 • Gestionarea relatiilor cu furnizorii de utilitati si servicii;
 • Gestionarea sistemului de repartizare a cheltuielilor comune;
 • Alocarea lunara a cheltuielilor comune si pregatirea listelor;
 • Facturarea serviciilor;
 • Verificarea si plata facturilor emise de furnizorii de utilitati si servicii.

MANAGEMENT

 • Pregatirea raportului lunar cu privire la starea cladirii;
 • Propuneri detaliate privind investitii si cesiuni;
 • Pregatirea bugetului anual de cheltuieli si investitii pentru fiecare cladire;
 • Efectuarea reconcilierii anuale a cheltuielilor comune;
 • Raportarea citirii contoarelor de utilitati;
 • Pregatirea actelor contabile aferente proprietatii;
 • Raportarea cu privire la Registrul de Bunuri;
 • Mentinerea "Jurnalului de urmarire a constructiei in timp";
 • Mentinerea "Registrul unic de control";
 • Complexe rezidentiale: raportare in conformitate cu Legea nr 230/2007:

FINANCIAR

 • Elaborarea listei lunare de plati;
 • Elaborarea si tinerea evidentei contabile;
 • Inregistrari privind managementul financiar al asociatiilor de proprietari;
 • Raportarea catre Comitetul Executiv.